Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Tabulky mezd

Tabulky mzdy ve státní správě

Tabulky mzdy ve státní správě jsou platné od listopadu 2014, které se přímo vztahují k platovým podmínkám státního a veřejného sektoru. Od listopadu 2014 ale i několik tabulek mezd přibylo, v současné době jich je tedy celkem osm.

Každá z tabulek se soustředí na konkrétní skupiny státních zaměstnanců s tím, že výši platu ovlivňuje hned několik faktorů, například maximální dosažené vzdělání nebo délka praxe v konkrétním oboru.

Každá platová třída, která je platná pro obor nebo práci, se nadále rozděluje na několik stupňů, které udávají již zmíněnou praxi v oboru, jež se nevztahuje ke vzdělání a zahrnuje nejen dobu praxe, které konkrétní zaměstnanec dosáhl, ale i dobu výkonu vojenské či civilní služby nebo dobu péče o dítě.

V souvislosti se zaměstnanci ve státní správě a veřejném sektoru byly vyčleněny i speciální tarifní třídy, které platí jen pro některé zaměstnance v pracovním a služebním poměru. Speciální tarifní třídy jsou vyčleněny především pro příslušníky bezpečnostních sborů, konkrétně pro hasiče a policisty ve služebním poměru. Platové třídy a tarify závisí i na druhu práce sjednané v pracovní smlouvě a v závislosti na náročnosti práce. Jistou výjimkou jsou jen pracovníci, kteří mají sjednaný pracovní poměr ve zdravotnictví, pro které platí i rozdělení do několika kapitol v závislosti na jejich činnosti nebo zaměření.

Předpoklady vzdělání, které jsou potřebné pro výkon práce v konkrétní platové třídě:

1 a 2 platová třída

základní vzdělání

3 platová třída

střední vzdělání

4 platová třída

střední vzdělání nebo střední s výučním listem

5 platová třída

střední vzdělání s výučním listem

6 platová třída

střední s maturitou nebo s výučním listem

7 a 8 platová třída

střední vzdělání s maturitní zkouškou

9 platová třída

vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou

 

10 platová třída

vysokoškolské v bakalářském programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

11 a 12 platová třída

vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském programu

 

13 a 16 platová třída

vysokoškolské vzdělání v magisterském programu

 

Vložil Minimální mzda 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář