Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Superhrubá mzda

Výpočet průměrné hrubé mzdy

Průměrná mzda je často spojována s pojmem průměrný výdělek. Nutno však zmínit, že jde o dva naprosto rozdílné pojmy. Průměrná mzda totiž slouží primárně ke statistickém zjišťování a průzkumu. Průměrný výdělek je primárně určen pro zaměstnavatele, je určen pro pracovněprávní účely a zjišťuje si jej zaměstnavatel, aby se dozvěděl skutečný průměrný výdělek svého zaměstnavatele. Průměrný výdělek je podstatnou položkou, pokud jde o správný výpočet odstupného, náhrady mzdy nebo dokonce dovolené – průměrný výdělek je využíván i úřadem práce, například při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání.

Výpočet průměrného výdělku je možné vypočítat z hrubé mzdy nebo platu, který byl vyúčtován v konkrétním období. Ze zákona navíc platí, že průměrný výdělek nesmí být nižší, než je minimální mzda stanovená pro konkrétní kalendářní rok.

Velmi často se stává, že je třeba spočítat průměrný čistý výdělek, kdy je nutné, aby byly od hrubého průměrného výdělku odečteny následující položky:

  • záloha na daň z příjmů
  • pojistné zdravotního pojištění
  • pojistné sociálního pojištění
  • pojistné na důchodové spoření
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pro výpočet průměrného výdělku je nutné, aby byl zaměstnanec řádně zaměstnán a to minimálně po dobu tří měsíců, kdy řádně pracoval, dostával mzdu a třeba i čerpal dovolenou – není ovšem podmínkou.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v ČR 2015

Se začátkem roku 2015 vyšly v platnost i zcela nové změny týkající se některých zákonů. Změny se dotkly dokonce minimální mzdy, která byla zvýšena 9 200,- Kč.

Pokud jde o průměrnou mzdu, ta se pohybuje na 26 611,- Kč.

Pokud si potřebujete spočítat, kolik bude vaši čistá mzda po odečtení veškerých poplatků, včetně daně a pojištění, lze v takovém případě využít online kalkulaček, které jsou ideální prostředkem nejen, pokud jde o výpočet čisté mzdy, ale i hrubé nebo superhrubé mzdy.

Každý zaměstnanec musí ze svého platu, ze zákona, odvádět zdravotní a sociální pojištění a daň. Kalkulačka je během několika minut schopna vypočítat, o jak vysokou daň se jedná a kolik bude z každého platu odvedeno na jednotlivá pojištění. Zapomeňte proto na tužku, papír a kalkulačku, rovnou se podívejte na některou spolehlivou online kalkulačku, s jejíž pomocí budete znát přesný výsledek hned po zadání některých kritérií.

I když online kalkulačky usnadní práci, k čisté mzdě se lze dopočítat velmi snadno – stačí jen vědět, kolik se měsíčně z hrubé mzdy odvádí na pojištění a kolik na dani. Od superhrubé mzdy je tedy nutné odečíst šest a půl procenta, které se odvádí za sociální pojištění, čtyři a půl procenta, které se odvádí na zdravotním pojištění a nakonec patnáct procent, které se odvádí na dani z příjmu fyzických osob. Budete-li počítat, nezapomínejte, že položky v procentech se odečítají od superhrubé mzdy, která se zaokrouhluje na stokoruny a to směrem nahoru.

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář