Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Personální agentury

Zákoník práce agenturní zaměstnávání

Pravidla a podmínky agenturního zaměstnávání jsou stanoveny zákoníkem práce. V první řadě nutno zmínit, že zaměstnanec není v pracovním poměru přímo se zaměstnavatelem, ale pouze s agenturou práce. Pracovní smlouva se nazývá dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agenturou práce, případně se může jednat o dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Není nic výjimečného, že ve smlouvě není uveden zaměstnavatel, ale agentura, která práci zprostředkovala a vyhověla tak oběma stranám – zaměstnanci i zaměstnavateli.

Ačkoli je formálním zaměstnavatelem přímo pracovní agentura, zaměstnanec je spadá pod řídícího pracovníka ve firmě, ve které právě vykonává práci. Je tedy povinen poslouchat rozkazy a nařízení související s výkonem jeho činnosti, stejně tak podléhá kontrole výhradně ze strany vedoucího společnosti nebo vedoucího pozice, pod kterého aktuálně spadá. Plat je však zasílán pracovní agentuře, která nejdřív strhává veškeré poplatky a následně odesílá peníze přímo zaměstnanci. Agenturní zaměstnávání se uplatňuje hlavně v souvislosti s brigádníky, náhradami za mateřskou dovolenou nebo v souvislosti se sezónními pracemi a to jak u nás, tak především v zahraničí.

Agenturní zaměstnávání má pochopitelně jak řadu výhod, tak i své nevýhody, o kterých je dobré vědět ještě předtím, než se do některé z mnoha agentur u nás zapíšete. Agenturní zaměstnávání má především výhodu v tom, že je velmi flexibilní, hodí se zejména studentům nebo těm, v jejichž zájmu není pravidelný příjem a každodenní chození do zaměstnání.

Agenturní zaměstnávání je méně stabilní, ale může být příležitostí pro řadu studentů, kteří chtějí sbírat zkušenosti u různých zaměstnavatelů nebo se poohlížejí po brigádě v zahraničí.

Vložil Agenturní zaměstnávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Agenturní zaměstnávání 2015

Agenturní zaměstnávání přímo souvisí se zaměstnanci, kterým byla práce zprostředkována prostřednictvím pracovní agentury. Práva a povinnosti jsou přitom stejné, ať už mluvíme o agenturním nebo klasickém zaměstnanci v pracovním poměru. Zpravidla se agenturní zaměstnávání sjednává v souvislosti s krátkodobými nebo občasnými brigádami, sezónními pracemi a to nejen u nás, ale i v zahraničí, případně s náhradami zaměstnanců za mateřskou dovolenou apod. Málokdo si je ale předem vědom podmínek, které s agenturním zaměstnáváním souvisí.

Nutno v první řadě zmínit, že zaměstnanec podepisuje smlouvu nikoli se zaměstnavatelem, ale pouze s konkrétní agenturou a firma si tak zaměstnance pouze „pronajme“. Z toho samozřejmě plynou i jisté poplatky, které jsou z platu odváděny přímo agentuře. Více méně systém výplat v tomto případě funguje tak, že zaměstnavatel neodvádí plat zaměstnanci, ale agentuře. Ta si zt platu strhne veškeré poplatky a následně odešle přímo zaměstnanci.

V současnosti se změny s agenturním zaměstnáváním podrobně řeší, agentury by se tak měly v příštím roce dočkat nových podmínek – s největší pravděpodobností bude firma mít možnost zaměstnat maximálně 15% zaměstnanců agenturních. Nový zákon by měl limitovat i podmínky, které by měly být stejné jak pro agenturní zaměstnance, tak i pro ty kmenové. Srovnatelné by měly být podmínky týkající se zejména pracovních a mzdových podmínek.

Každý, kdo práci svěřuje do rukou agentury, by měl brát ohled nejen na podmínky, ale hlavně na poplatky, které s vyřízením a sjednáním práce naprosto neodmyslitelně souvisí. Každá agentura si účtuje jiné poplatky, jenž se mohou lišit značně a navíc by ve výsledku mohly znamenat vysoké srážky z platu.

Vložil Agenturní zaměstnávání | Štítek , , , | Zanechat komentář