Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Online kalkulačky

Mzdový výměr vzor

Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat určité náležitosti, bez kterých se neobejde jak zaměstnavatel, tak ani zaměstnanec.

Z těch nejzákladnějších lze zmínit například druh práce a jeho přesné vymezení, den nástupu do práce a samozřejmě místo výkonu práce.

Zda bude ve smlouvě uvedeno, kolik zaměstnanec za odvedenou práci od zaměstnavatele ve finále dostane, není nutné ze zákona uvádět a záleží tak výhradně na zaměstnavateli, jak se v tomto případě rozhodne.

Pokud ovšem není ve smlouvě uvedeno, kolik má zaměstnanec za odvedenou práci dostat, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit mzdový výměr, ve kterém je přesně stanoveno, jak bude zaměstnanec odměněn a především, jakou částkou bude odměněn.

Více méně záleží na zaměstnanci, zda mzdový výměr podepíše či nikoli, ale pokud ne, musí počítat s tím, že do zaměstnání nenastoupí – někteří zaměstnavatelé na této skutečnosti trvají. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem vyhotoven, bez toho aniž by se dopředu se zaměstnancem dohodl. A jak dlouho po nástupu do zaměstnání je nutné mzdový výměr zaměstnanci vystavit? Doba pro vystavení je skutečně velmi krátká. Pro zaměstnavatele je povinností, aby nejpozději první den po nástupu do zaměstnání předal mzdový výměr zaměstnanci – zaměstnanec pochopitelně nemusí podepsat a tak nesouhlasí s odměnou, která je ve výměru stanovena.

Mzdový výměr musí obsahovat veškeré informace nejen o způsobu odměňování, místě výplaty ale i o jejím přesném termínu. Častým problémem mzdového výměru je, že údaje související s platovými podmínkami a odměňováním, může zaměstnavatel v budoucnu podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit, a to bez toho aniž by uvedl důvod – s ohledem na kolektivní smlouvy, minimální hodinovou mzdu apod.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet hrubé mzdy 2015

Vypočítat hrubou mzdu není nic výrazně složitého. V dnešní době navíc není zapotřebí tužky a papíru, ale vše je možné spočítat během několika minut jen s pomocí online kalkulačky.

Online kalkulačka je snadno dostupný internetový nástroj, který umožní během několika minut spočítat cokoli, co vás právě ohledně mezd napadne.

Hrubá mzda je finanční částka, která náleží zaměstnanci za odvedenou práci a zároveň jde o částku před zdaněním a bez odečtení veškerých výloh na pojištění nebo jiného finančního plnění.

Složky hrubé mzdy jsou následující:

  • základní mzda za odvedenou práci
  • náhrady mzdy – svátek, dovolená, nemoc
  • příplatky a odměny
  • dávky nemocenského pojištění a další finanční plnění

Výpočet hrubé mzdy lze spočítat velmi snadno i bez použití online kalkulačky, ačkoli s její pomocí je to bezpochyby méně náročné. Pro výpočet je nutné vzít částku hrubé mzdy, z ní odečíst 4,5%, které jde na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění – zbytek odvádí zaměstnavatel. Následně je nutné odečíst zálohu na daň z příjmu, která činí 15% z hrubé mzdy a je hotovo. Výsledná částka je na světě. Online kalkulačky mají velkou výhodu v tom, že po zadání částky hrubé mzdy budou všechny položky automaticky odečteny a chcete-li se dobrat výsledku, nemusíte zdlouhavě počítat, kolik že je těch několik procent z hrubé mzdy. Některé kalkulačky jsou navíc o něco chytřejší a dokáží například spočítat, kolik je daňový bonus na dítě apod.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v Evropě

Od roku 2015 platí zákon, který se primárně týká zvýšení minimální mzdy v České republice. Tak jako tak, i když se jedná o zvýšení, není ani zdaleka jisté, komu ve skutečnosti zvýšení pomůže. Pokud jde o celosvětové statistiky minimálních mezd, Česká republice se, pokud jde o Evropu, drží na jedné z posledních příček.

Pokud jde o podrobné informace týkající se průměrné mzdy, zejména pak v České republice, více informací lze najít ve článku Průměrná mzda v ČR 2015.

 

Úroveň

Země

Měsíční minimální mzda

Hodinová minimální mzda

1.

Lucembursko

52 828,- Kč

314, 40,- Kč

2.

Belgie

41 300,- Kč

245, 80,- Kč

3.

Nizozemsko

40 854,- Kč

243, 20,- Kč

4.

Irsko

40 201,- Kč

239, 30,- Kč

5.

Francie

39 748,- Kč

236, 60,- Kč

6.

Velká Británie

33 461,- Kč

199, 20,- Kč

7.

Slovinsko

21 702,- Kč

129, 20,- Kč

8.

Španělsko

20 703,- Kč

123, 20,- Kč

9.

Malta

19 744,- Kč

117, 50,- Kč

10.

Řecko

18 803,- Kč

111, 90,- Kč

11.

Portugalsko

15 560,- Kč

92, 60,- Kč

12.

Chorvatsko

11 140,- Kč

66, 30,- Kč

13.

Polsko

10 651,- Kč

63, 40,- Kč

14.

Estonsko

9 763,- Kč

58, 10,- Kč

15.

Slovensko

9 680,- Kč

57, 60,- Kč

16.

Maďarsko

9 467,- Kč

56, 30,- Kč

17.

Lotyšsko

8 800,- Kč

52, 40,- Kč

18.

Česká republika

8 500,- Kč

50, 60,- Kč

19.

Litva

7 965,- Kč

47, 40,- Kč

20.

Rumunsko

5 241,- Kč

31, 20,- Kč

21.

Bulharsko

4 781,- Kč

28, 50,- Kč

 

 

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v ČR 2015

Se začátkem roku 2015 vyšly v platnost i zcela nové změny týkající se některých zákonů. Změny se dotkly dokonce minimální mzdy, která byla zvýšena 9 200,- Kč.

Pokud jde o průměrnou mzdu, ta se pohybuje na 26 611,- Kč.

Pokud si potřebujete spočítat, kolik bude vaši čistá mzda po odečtení veškerých poplatků, včetně daně a pojištění, lze v takovém případě využít online kalkulaček, které jsou ideální prostředkem nejen, pokud jde o výpočet čisté mzdy, ale i hrubé nebo superhrubé mzdy.

Každý zaměstnanec musí ze svého platu, ze zákona, odvádět zdravotní a sociální pojištění a daň. Kalkulačka je během několika minut schopna vypočítat, o jak vysokou daň se jedná a kolik bude z každého platu odvedeno na jednotlivá pojištění. Zapomeňte proto na tužku, papír a kalkulačku, rovnou se podívejte na některou spolehlivou online kalkulačku, s jejíž pomocí budete znát přesný výsledek hned po zadání některých kritérií.

I když online kalkulačky usnadní práci, k čisté mzdě se lze dopočítat velmi snadno – stačí jen vědět, kolik se měsíčně z hrubé mzdy odvádí na pojištění a kolik na dani. Od superhrubé mzdy je tedy nutné odečíst šest a půl procenta, které se odvádí za sociální pojištění, čtyři a půl procenta, které se odvádí na zdravotním pojištění a nakonec patnáct procent, které se odvádí na dani z příjmu fyzických osob. Budete-li počítat, nezapomínejte, že položky v procentech se odečítají od superhrubé mzdy, která se zaokrouhluje na stokoruny a to směrem nahoru.

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář