Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Mzdový výměr

Mzdový výměr vzor

Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat určité náležitosti, bez kterých se neobejde jak zaměstnavatel, tak ani zaměstnanec.

Z těch nejzákladnějších lze zmínit například druh práce a jeho přesné vymezení, den nástupu do práce a samozřejmě místo výkonu práce.

Zda bude ve smlouvě uvedeno, kolik zaměstnanec za odvedenou práci od zaměstnavatele ve finále dostane, není nutné ze zákona uvádět a záleží tak výhradně na zaměstnavateli, jak se v tomto případě rozhodne.

Pokud ovšem není ve smlouvě uvedeno, kolik má zaměstnanec za odvedenou práci dostat, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit mzdový výměr, ve kterém je přesně stanoveno, jak bude zaměstnanec odměněn a především, jakou částkou bude odměněn.

Více méně záleží na zaměstnanci, zda mzdový výměr podepíše či nikoli, ale pokud ne, musí počítat s tím, že do zaměstnání nenastoupí – někteří zaměstnavatelé na této skutečnosti trvají. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem vyhotoven, bez toho aniž by se dopředu se zaměstnancem dohodl. A jak dlouho po nástupu do zaměstnání je nutné mzdový výměr zaměstnanci vystavit? Doba pro vystavení je skutečně velmi krátká. Pro zaměstnavatele je povinností, aby nejpozději první den po nástupu do zaměstnání předal mzdový výměr zaměstnanci – zaměstnanec pochopitelně nemusí podepsat a tak nesouhlasí s odměnou, která je ve výměru stanovena.

Mzdový výměr musí obsahovat veškeré informace nejen o způsobu odměňování, místě výplaty ale i o jejím přesném termínu. Častým problémem mzdového výměru je, že údaje související s platovými podmínkami a odměňováním, může zaměstnavatel v budoucnu podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit, a to bez toho aniž by uvedl důvod – s ohledem na kolektivní smlouvy, minimální hodinovou mzdu apod.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Minimální mzda od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 je sazba minimální měsíční mzdy stanovena na 9 200,- Kč a minimální hodinová mzda na 55,- Kč při čtyřiceti hodinách týdně. Pro většinu lidí, kteří pobírají minimální mzdu, je však důležitějším pojmem zaručená mzda, což jsou minimální stanovené cenové tarify pro konkrétní profese nebo pracovní činnosti, které jsou běžně v práci vykonávány.

Cenové tarify pro konkrétní skupiny jsou rozděleny na základě různých profesí do osmi základních skupin – základní rozdělení lze najít ve článku minimální hodinová mzda.

Přinášíme vám tabulku základních osmi skupin, kde jsou informace nejen o cenách, ale i jednotlivých profesích, pro které jsou konkrétní ceny platné.

Skupina

Profese

Měsíční mzda platná od

1. 1. 2015

1.

úklid, pomocné síly – brigády, nekvalifikovaní zaměstnanci – dělníci

9 200,- Kč

2.

sanitáři, školnické práce, výroba jídel z polotovarů, kopáčské práce

10 200,- Kč

3.

klempíři, kadeřníci, obsluha v restauracích, kuchaři, prodavači, jednoduché účetní

11 200,- Kč

4.

zdravotní sestry, záchranáři, instalatéři, porodní asistentky, mzdové účetní

12 400,- Kč

5.

učitelky s MŠ, instruktoři, personalisté, účetní

13 700,- Kč

6.

IT pracovníci, projektanti, programátoři, obchodníci

15 100,- Kč

7.

farmaceuti a lékaři, finanční ředitelé, učitelé na VŠ, zubaři

16 700,- Kč

8.

obchodníci v bankách, ředitelé a manažeři

18 400,- Kč

Vložil Minimální mzda 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář