Platy a mzdy 2015

Archív štítků: Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2014

Opozdit se s podáním daňového přiznání se rozhodně nevyplácí.

Dvojnásobek to platí, pokud pro konkrétní osobu vzniká povinnost daňové přiznání podat v řádném a konkrétním termínu, tedy do konce března 2015 – do konce března 2015 je nutné podat daňové přiznání za rok předchozí, tedy za rok 2014.

Pouhé zapomenutí totiž může znamenat sankce a pokuty, které nejsou zrovna nízké a mohou dosahovat až několika set tisíc korun. Kromě pokuty jsou totiž za každý den z prodlení účtovány i penále a úroky.

Co ale dělat, pokud skutečně daňové přiznání neodevzdáte v termínu nebo na jeho odevzdání prostě a jen zapomenete? V takovém případě s penále a úroky počítejte v každém případě. Opozdilcům však nahrává zákon, který umožňuje dodatečně požádat konkrétní finanční úřad o prominutí penále – lze podat jen v případě, že neuhradíte vám předem vyměřenou daň. Žádost o prominutí penále musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději do tří měsíců od doručení platebního výměru. Nutno zmínit, že v případě odeslání žádosti jsou účtovány správní poplatky, konkrétně ve výši 1 000,- Kč.

Ne pro každého ale vzniká povinnost podat daňové přiznání. Nutnost v tomto případě vzniká v souvislosti se samostatně výdělečnými osobami, jejichž příjem přesáhl za rok 2014 15 tisíc korun.

Za zaměstnance podává v tomto případě přiznání zaměstnavatel – podávat daňové přiznání mohou i osoby pracující na dohodu o provedení práce, ale jen ty osoby, které nemají podepsánu daňovou úlevu u jednoho zaměstnavatele a ze svého příjmu odvádějí řádně daň z příjmu.

Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Srážková daň do daňového přiznání

Srážková daň je někdy uváděna i jako zvláštní sazba daně – ve výši 15%.

Tak zvané srážkové dani však podléhají jen některé příjmy a nespadají tak do celkového daňového základu. Tak zvané samostatné daňové základy se totiž daní každý zvlášť – položka po položce, a jsou opatřeny zvláštní sazbou daně.

Nutno hlavně zmínit, že daň odvádí ten, kdo konkrétní příjem poskytuje. Zvláštní sazbou daně jsou opatřeny hlavně následující, níže zmíněné, příjmy.

 

  • úroky z dluhopisů, směnek a dividendy
  • příjmy autorů za občasné i pravidelné příspěvky do časopisů, novin, televize, rozhlasu, ale jen v případě, že měsíčně nepřesáhly 7 000,- Kč
  • výnosy z vkladů na vkladních knížkách, výhry, úroky na vkladových účtech i na běžných účtech – sporožirové účty
  • peníze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu, který plyne z pojištění osob nebo pojistných smluv
  • mzdy od vedlejších zaměstnavatelů, ale jen v případě, že hrubá mzda nepřesáhne 5 000,- Kč/měsíc
  • příjmy pro fyzické osoby, které pochází z výher v loteriích
  • příjmy fyzických osob, které pochází z cen ve veřejných soutěžích nebo ze sportovních soutěží
  • podíly na ziscích, které plynou z členství v družstvu
  • podíly na likvidačních zůstatcích družstva nebo kapitálových společností
  • příjmy z jednorázových odškodnění nároků na náhradu ztráty příjmu
Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypsat daňové přiznání

Daňové přiznání z příjmu fyzických osob je třeba vyplnit a odevzdat do 1. dubna a razantně se tak krátí čas všem, kdo tuto povinnost mají. Vyplnění správných formulářů je pořádný oříšek i pro ty, kdo daňové přiznání vyplňují každý rok a dodržet termín odevzdání rovněž není pro některé výrazně jednoduchou záležitostí. Ne každý ovšem nechává tuto činnost na poradcích a účetních, většina chce ušetřit nemalé peníze a do vyplnění se proto pouští sami.

Na první straně formuláře je nutné vyplnit některé základní údaje nejen o poplatníkovi, ale i finančním úřadu, ke kterému konkrétní poplatník přísluší – na základě trvalého bydliště.

Vše ale začíná na straně druhé, kde jsou konkrétní údaje o základu daně nebo ztrátách. Největším pomocníkem vám v tomto případě bude dokument, který si vyžádáte u svého zaměstnavatele – jen v případě, že za vás daňové přiznání nepodává sám zaměstnavatel, pak si s daňovým přiznáním nemusíte dělat žádné starosti. Jde o potvrzení o příjmech, kde každý zaměstnanec, který v minulém roce odvedl daň, uvidí nejen své příjmy, ale i odvody týkající se daně nebo zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétní údaje a čísla z potvrzení o příjmech je pak třeba přesně uvádět i do daňového přiznání.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nezískávají jen ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na hlavní či vedlejší pracovní poměr, ale dokonce i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce a zaměstnavatel za ně odvádí daň – nemají úlevu na dani, kterou je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář