Platy a mzdy 2015

Pracovní smlouva vzor

Máte nastoupit do nového zaměstnání a jediné, co vás dělí od nástupu, je podpis pracovní smlouvy?

Každá pracovní smlouva by měla obsahovat určité náležitosti, které rozhodně není vhodné zanedbávat a v případě, že ve smlouvě nejsou některé konkrétní položky zmíněny, je na místě, abyste zaměstnavatele upozornili na některé změny.

Základem jsou samozřejmě údaje, které se přímo vztahují k oběma stranám. Následně je třeba zmínit konkrétní druh práce a místo jejího výkonu, den nástupu do práce a platnosti smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a udává je zákon, žádná pracovní smlouva se bez nich neobejde. Ve smlouvě je ale možno uvádět i další, zpravidla nepovinné, podmínky, které se k pracovnímu poměru vztahují a jsou v zájmu obou dvou stran.

V pracovní smlouvě tak mohou být uvedeny informace o zkušební době – pokud se na ní obě dvě strany dohodnou, následně pak práva a povinnosti zaměstnance a samozřejmě i práva a povinnosti zaměstnavatele. Nutno zmínit, že výše platu a mzdy není nezbytnou součástí pracovní smlouvy – může být určeno mzdovým výměrem a platí, že mzda a plat jsou informace, které musí být sjednány ještě před podpisem smlouvy, nikoli až po jejím podpisu, kdy by jedna či druhá strana nemusela souhlasit. Po podpisu smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat písemně zaměstnanci tzv. mzdový výměr, který bude obsahovat informace nejen o mzdě, ale i o její formě výplaty nebo termínu. Ve většině případů je součástí pracovní smlouvy i konkurenční doložka nebo doložka o zachování mlčenlivosti – obojí musí být sjednáno písemně a stvrzeno podpisy obou dvou stran.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Pracovní smlouvy a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.