Platy a mzdy 2015

Placená dovolená

Podmínky a náležitosti se vztahují v zaměstnaneckém poměru i k placené dovolené. Nárok na placenou dovolenou nemají ti pracující, kteří mají u svého zaměstnavatele smlouvu vedenou formou dohody o provedení práce.

Nárok na placenou dovolenou tedy mají jen ti, kdo jsou v hlavním pracovním poměru. Málo kdo si ale uvědomuje, že ne vždy na ni má nárok a jsou dokonce i případy, kdy dovolenou může zaměstnavatel nařídit nebo naopak zamítnout.

Pokud jde o výměru dovolené pro kalendářní rok, nejčastěji je roční výměra dovolené 5 týdnů na sobě nezávislých. Tato výměra neplatí v případě, že pracovní poměr netrval celý rok a zaměstnanec tak nedostál podmínkám pracovní smlouvy – v takovém případě počet dní placené dovolené určuje zaměstnavatel. Ovšem pozor, protože ze zákona má na dovolenou nárok jen ten zaměstnanec, který odpracoval minimálně 60 pracovních dní v celku, tedy po sobě jdoucích. Zaměstnanci by proto neměli počítat s tím, že ve chvíli, kdy nastoupí do nového zaměstnání a nemají odpovídající počet odpracovaných dní, budou mít možnost vzít si placenou dovolenou.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem tak, aby bylo zabezpečeno vyčerpání požadovaných dnů dovolené pro konkrétní kalendářní rok. Zaměstnavatel může zaměstnanci dovolenou zamítnout například v souvislosti s nedostatkem míst v provozu, případně ve chvíli, kdy za zaměstnance nemá na konkrétní pracovní místo náhradu – stává se minimálně.

Pokud není dovolená v konkrétním kalendářním roce vyčerpána z naléhavých provozních důvodů, zbytek dní dovolené se přesouvá do následujícího roku. Zaměstnanec tím pádem v následujícím roce čerpá více dní dovolené, než v roce předchozím.

Komentáře jsou uzavřeny.