Platy a mzdy 2015

Minimální hodinová mzda

Od začátku roku 2015 je minimální hodinová mzda stanovena na částku 55,- Kč – v minulém roce se jednalo o částku 50,60,- Kč/hod. Změny byly schváleny i v souvislosti s minimální měsíční mzdou, která vzrostla na 9 200,- Kč, ale nutno zmínit, že tato skutečnost neplatí v souvislosti se zaměstnanci, kteří pobírají invalidní důchod.

Pro poživatele invalidních důchodů tak zůstává minimální mzda stejná, jako tomu bylo v roce předchozím a to 8 000,- Kč/měsíc a 48,10,- Kč/hodina.

Změny a zvýšení hodinové mzdy se týkají i nejnižších úrovní zaručené mzdy, která je odstupňována podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti za vykonanou práci – základem je osm skupin, přičemž každá z nich má stanovenou jinou hranici minimální hodinové mzdy právě s ohledem na výše zmíněné předpoklady práce.

Skupina práce

Hodinová mzda platná od

1. 1. 2015

Měsíční mzda platná od

1. 1. 2015

1.

55,- Kč

9 200,- Kč

2.

60,- Kč

10 200,- Kč

3.

67,- Kč

11 200,- Kč

4.

74,- Kč

12 400,- Kč

5.

81,- Kč

13 700,- Kč

6.

90,- Kč

15 100,- Kč

7.

99,- Kč

16 700,- Kč

8.

110,- Kč

18 400,- Kč

Komentáře jsou uzavřeny.