Platy a mzdy 2015

Datové schránky

Podle posledních průzkumů je Česká republika jediným státem, kde je používání datových schránek povinností, ale jen pokud mluvíme o právnických osobách. V České republice je volbou každé fyzické osoby, zda si datovou schránku zřídí a některé úkony tak budou vyřizovat pouze elektronicky, či nikoli. Vyřízením datové schránky se ovšem fyzická osoba zavazuje k tomu, aby pravidelně do schránky nahlížela a dokumenty si vyzvedávala.

Datové schránky se v České republice dočkaly svého vzniku v roce 2009 a často jsou označovány jako elektronické uložiště, které primárně slouží hlavně k pravidelnému doručování elektronické pošty a dokumentů. Doručování probíhá mezi dvěma stranami – na jedné straně stojí orgány veřejné moci a na straně druhé zase právnické a fyzické osoby. Pro fyzické osoby doposud v České republice nevznikla povinnost v souvislosti s vyřízením datové schránky – jde o svobodnou volbu každého.

Do datových schránek jsou zasílány datové zprávy, přičemž všechny musí být označeny konkrétní elektronickou značkou, tzv. e-razítkem. Každý, kdo si zřídí datovou schránku, má dvě možnosti výběru pokud jde o zprávu s tím, že do datové schránky byly odeslány informace. Jednak je možné nechat se upozornit SMS zprávou na mobilní telefon – v tomto případě jde o zpoplatněnou službu, nebo prostřednictvím emailu zcela zdarma.

Samostatnou věcí je přístup do datové schránky a způsob zabezpečení si vybírá samotný uživatel schránky. Skládá se z uživatelského jména, které je náhodně vygenerováno a do budoucna jej nelze měnit a hesla, které si uživatel sám zvolí, nikdy však nesmí být shodné s přihlašovacím jménem. Pokud je heslo několikrát při přihlašování chybně zadáno, systém se pro konkrétního uživatele zablokuje.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Datová schránka a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.