Platy a mzdy 2015

Srážková daň do daňového přiznání

Srážková daň je někdy uváděna i jako zvláštní sazba daně – ve výši 15%.

Tak zvané srážkové dani však podléhají jen některé příjmy a nespadají tak do celkového daňového základu. Tak zvané samostatné daňové základy se totiž daní každý zvlášť – položka po položce, a jsou opatřeny zvláštní sazbou daně.

Nutno hlavně zmínit, že daň odvádí ten, kdo konkrétní příjem poskytuje. Zvláštní sazbou daně jsou opatřeny hlavně následující, níže zmíněné, příjmy.

 

  • úroky z dluhopisů, směnek a dividendy
  • příjmy autorů za občasné i pravidelné příspěvky do časopisů, novin, televize, rozhlasu, ale jen v případě, že měsíčně nepřesáhly 7 000,- Kč
  • výnosy z vkladů na vkladních knížkách, výhry, úroky na vkladových účtech i na běžných účtech – sporožirové účty
  • peníze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu, který plyne z pojištění osob nebo pojistných smluv
  • mzdy od vedlejších zaměstnavatelů, ale jen v případě, že hrubá mzda nepřesáhne 5 000,- Kč/měsíc
  • příjmy pro fyzické osoby, které pochází z výher v loteriích
  • příjmy fyzických osob, které pochází z cen ve veřejných soutěžích nebo ze sportovních soutěží
  • podíly na ziscích, které plynou z členství v družstvu
  • podíly na likvidačních zůstatcích družstva nebo kapitálových společností
  • příjmy z jednorázových odškodnění nároků na náhradu ztráty příjmu

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Daňová přiznání a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.