Platy a mzdy 2015

Archív kategorií: Pracovní smlouvy

Mzdový výměr vzor

Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat určité náležitosti, bez kterých se neobejde jak zaměstnavatel, tak ani zaměstnanec.

Z těch nejzákladnějších lze zmínit například druh práce a jeho přesné vymezení, den nástupu do práce a samozřejmě místo výkonu práce.

Zda bude ve smlouvě uvedeno, kolik zaměstnanec za odvedenou práci od zaměstnavatele ve finále dostane, není nutné ze zákona uvádět a záleží tak výhradně na zaměstnavateli, jak se v tomto případě rozhodne.

Pokud ovšem není ve smlouvě uvedeno, kolik má zaměstnanec za odvedenou práci dostat, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit mzdový výměr, ve kterém je přesně stanoveno, jak bude zaměstnanec odměněn a především, jakou částkou bude odměněn.

Více méně záleží na zaměstnanci, zda mzdový výměr podepíše či nikoli, ale pokud ne, musí počítat s tím, že do zaměstnání nenastoupí – někteří zaměstnavatelé na této skutečnosti trvají. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem vyhotoven, bez toho aniž by se dopředu se zaměstnancem dohodl. A jak dlouho po nástupu do zaměstnání je nutné mzdový výměr zaměstnanci vystavit? Doba pro vystavení je skutečně velmi krátká. Pro zaměstnavatele je povinností, aby nejpozději první den po nástupu do zaměstnání předal mzdový výměr zaměstnanci – zaměstnanec pochopitelně nemusí podepsat a tak nesouhlasí s odměnou, která je ve výměru stanovena.

Mzdový výměr musí obsahovat veškeré informace nejen o způsobu odměňování, místě výplaty ale i o jejím přesném termínu. Častým problémem mzdového výměru je, že údaje související s platovými podmínkami a odměňováním, může zaměstnavatel v budoucnu podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit, a to bez toho aniž by uvedl důvod – s ohledem na kolektivní smlouvy, minimální hodinovou mzdu apod.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pracovní smlouva vzor

Máte nastoupit do nového zaměstnání a jediné, co vás dělí od nástupu, je podpis pracovní smlouvy?

Každá pracovní smlouva by měla obsahovat určité náležitosti, které rozhodně není vhodné zanedbávat a v případě, že ve smlouvě nejsou některé konkrétní položky zmíněny, je na místě, abyste zaměstnavatele upozornili na některé změny.

Základem jsou samozřejmě údaje, které se přímo vztahují k oběma stranám. Následně je třeba zmínit konkrétní druh práce a místo jejího výkonu, den nástupu do práce a platnosti smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a udává je zákon, žádná pracovní smlouva se bez nich neobejde. Ve smlouvě je ale možno uvádět i další, zpravidla nepovinné, podmínky, které se k pracovnímu poměru vztahují a jsou v zájmu obou dvou stran.

V pracovní smlouvě tak mohou být uvedeny informace o zkušební době – pokud se na ní obě dvě strany dohodnou, následně pak práva a povinnosti zaměstnance a samozřejmě i práva a povinnosti zaměstnavatele. Nutno zmínit, že výše platu a mzdy není nezbytnou součástí pracovní smlouvy – může být určeno mzdovým výměrem a platí, že mzda a plat jsou informace, které musí být sjednány ještě před podpisem smlouvy, nikoli až po jejím podpisu, kdy by jedna či druhá strana nemusela souhlasit. Po podpisu smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat písemně zaměstnanci tzv. mzdový výměr, který bude obsahovat informace nejen o mzdě, ale i o její formě výplaty nebo termínu. Ve většině případů je součástí pracovní smlouvy i konkurenční doložka nebo doložka o zachování mlčenlivosti – obojí musí být sjednáno písemně a stvrzeno podpisy obou dvou stran.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář