Platy a mzdy 2015

Archív kategorií: Mzdová kalkulačka

Výpočet hrubé mzdy 2015

Vypočítat hrubou mzdu není nic výrazně složitého. V dnešní době navíc není zapotřebí tužky a papíru, ale vše je možné spočítat během několika minut jen s pomocí online kalkulačky.

Online kalkulačka je snadno dostupný internetový nástroj, který umožní během několika minut spočítat cokoli, co vás právě ohledně mezd napadne.

Hrubá mzda je finanční částka, která náleží zaměstnanci za odvedenou práci a zároveň jde o částku před zdaněním a bez odečtení veškerých výloh na pojištění nebo jiného finančního plnění.

Složky hrubé mzdy jsou následující:

  • základní mzda za odvedenou práci
  • náhrady mzdy – svátek, dovolená, nemoc
  • příplatky a odměny
  • dávky nemocenského pojištění a další finanční plnění

Výpočet hrubé mzdy lze spočítat velmi snadno i bez použití online kalkulačky, ačkoli s její pomocí je to bezpochyby méně náročné. Pro výpočet je nutné vzít částku hrubé mzdy, z ní odečíst 4,5%, které jde na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění – zbytek odvádí zaměstnavatel. Následně je nutné odečíst zálohu na daň z příjmu, která činí 15% z hrubé mzdy a je hotovo. Výsledná částka je na světě. Online kalkulačky mají velkou výhodu v tom, že po zadání částky hrubé mzdy budou všechny položky automaticky odečteny a chcete-li se dobrat výsledku, nemusíte zdlouhavě počítat, kolik že je těch několik procent z hrubé mzdy. Některé kalkulačky jsou navíc o něco chytřejší a dokáží například spočítat, kolik je daňový bonus na dítě apod.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet průměrné hrubé mzdy

Průměrná mzda je často spojována s pojmem průměrný výdělek. Nutno však zmínit, že jde o dva naprosto rozdílné pojmy. Průměrná mzda totiž slouží primárně ke statistickém zjišťování a průzkumu. Průměrný výdělek je primárně určen pro zaměstnavatele, je určen pro pracovněprávní účely a zjišťuje si jej zaměstnavatel, aby se dozvěděl skutečný průměrný výdělek svého zaměstnavatele. Průměrný výdělek je podstatnou položkou, pokud jde o správný výpočet odstupného, náhrady mzdy nebo dokonce dovolené – průměrný výdělek je využíván i úřadem práce, například při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání.

Výpočet průměrného výdělku je možné vypočítat z hrubé mzdy nebo platu, který byl vyúčtován v konkrétním období. Ze zákona navíc platí, že průměrný výdělek nesmí být nižší, než je minimální mzda stanovená pro konkrétní kalendářní rok.

Velmi často se stává, že je třeba spočítat průměrný čistý výdělek, kdy je nutné, aby byly od hrubého průměrného výdělku odečteny následující položky:

  • záloha na daň z příjmů
  • pojistné zdravotního pojištění
  • pojistné sociálního pojištění
  • pojistné na důchodové spoření
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pro výpočet průměrného výdělku je nutné, aby byl zaměstnanec řádně zaměstnán a to minimálně po dobu tří měsíců, kdy řádně pracoval, dostával mzdu a třeba i čerpal dovolenou – není ovšem podmínkou.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář