Platy a mzdy 2015

Archív kategorií: Jak na daňové přiznání

Jak vypočítat daňové přiznání

Fyzické osoby, které budou v roce letošním i v letech dalších podávat daňové přiznání z příjmu fyzických osob, mají hned dvě možnosti, jak vypočítat základ daně z příjmu fyzických osob. Obecně nejjednodušším způsobem, jak si urychlit čas i počítání, jsou online kalkulačky, které jsou schopny během několika minut vypočítat částku. I v jejich případě je ale nutné, aby fyzická osoba dopředu znala jednotlivé částky, které jsou pro správný výpočet naprosto nezbytné. Jak si celou situaci ulehčit?

K čemu ale taková daňová kalkulačka přesně slouží a jakého výsledku se dočkáte?

Daňová kalkulačka vypočítává daň z příjmu fyzických osob, kterou budete muset s největší pravděpodobností za loňský rok zaplatit. Nezapomínejte, že pokud s platíte penzijní připojištění nebo dokonce splácíte pravidelně hypotéku, s pomocí daňové kalkulačky budete schopni vypočítat, o kolik se vám daňová povinnost za loňský rok razantně snižuje. Pro správné vyplnění je nutné znát zejména následující údaje: příjmy od všech dosavadních zaměstnavatelů a nezdanitelné části základu daně. Ke každému bodu se navíc vztahují položky, které je rovněž nutné vyplnit, zejména sem patří například dílčí základy daně z majetků, ostatních příjmů nebo ze závislé činnosti, uplatňovaná výše ztráty nebo úroky z úvěrů, pojištění a další částky, které souvisí s nezdanitelnými položkami.

Výjimkou rozhodně nejsou ani slevy na dani, které ovšem nemůže v současné době uplatnit rozhodně každý. Slevy na dani souvisí například se slevou na manželku/manžela, na dítě, studium, invaliditu všech tří stupňů apod.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypsat daňové přiznání

Daňové přiznání z příjmu fyzických osob je třeba vyplnit a odevzdat do 1. dubna a razantně se tak krátí čas všem, kdo tuto povinnost mají. Vyplnění správných formulářů je pořádný oříšek i pro ty, kdo daňové přiznání vyplňují každý rok a dodržet termín odevzdání rovněž není pro některé výrazně jednoduchou záležitostí. Ne každý ovšem nechává tuto činnost na poradcích a účetních, většina chce ušetřit nemalé peníze a do vyplnění se proto pouští sami.

Na první straně formuláře je nutné vyplnit některé základní údaje nejen o poplatníkovi, ale i finančním úřadu, ke kterému konkrétní poplatník přísluší – na základě trvalého bydliště.

Vše ale začíná na straně druhé, kde jsou konkrétní údaje o základu daně nebo ztrátách. Největším pomocníkem vám v tomto případě bude dokument, který si vyžádáte u svého zaměstnavatele – jen v případě, že za vás daňové přiznání nepodává sám zaměstnavatel, pak si s daňovým přiznáním nemusíte dělat žádné starosti. Jde o potvrzení o příjmech, kde každý zaměstnanec, který v minulém roce odvedl daň, uvidí nejen své příjmy, ale i odvody týkající se daně nebo zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétní údaje a čísla z potvrzení o příjmech je pak třeba přesně uvádět i do daňového přiznání.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nezískávají jen ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na hlavní či vedlejší pracovní poměr, ale dokonce i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce a zaměstnavatel za ně odvádí daň – nemají úlevu na dani, kterou je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář