Platy a mzdy 2015

Archív kategorií: Datová schránka

Měšec mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka je snadno dostupným internetový nástrojem, který je mimo jiné zcela zdarma dostupný i na internetových stránkách Měšec.

Mzdová kalkulačka je vám schopna s naprostou přesností vypočítat, jaká bude výše vaší čisté mzdy – samozřejmě jen v případě, že budete vědět, kolik je vaše přesná hrubá mzda.

Právě z hrubé mzdy je kalkulačka schopna spočítat mzdu čistou, která vám nakonec začátkem měsíce přistane na účtu za odvedenou práci pro zaměstnavatele.

Čistá mzda je platové ohodnocení, které se k zaměstnanci dostane po odečtení veškerých nákladů na pojištění a zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Pro správný výpočet čisté mzdy je nutné znát hlavně hrubou mzdu. Zbytek už si kalkulačka dosadí zcela sama – mluvíme teď o procentuálních sazbách týkající se poplatků za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Aby byl výpočet čisté mzdy naprosto přesný, je vhodné znát i druh smlouvy, kterou máte jako zaměstnanec se svým zaměstnavatelem uzavřenou – klasická pracovní smlouva na HPP, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Na škodu rozhodně není ani pracovní vztah, ke kterému se může vztahovat prohlášení k dani nebo stanovení vyměřovacího základu – pokud něco takového se zaměstnavatelem máte uzavřeno. Z hrubé mzdy se zároveň odpočítávají i slevy na nezaopatřené dítě – pokud takovou slevu můžete uplatnit, slevy jsou uplatňovány i pro držitele ZTP, studenty.

Díky mzdové kalkulačce se vám dostane jasného a přesného výsledku během několika minut poté, co zadáte veškeré podstatné parametry pro výpočet.

Vložil Datová schránka | Štítek , , | Zanechat komentář

Datové schránky

Podle posledních průzkumů je Česká republika jediným státem, kde je používání datových schránek povinností, ale jen pokud mluvíme o právnických osobách. V České republice je volbou každé fyzické osoby, zda si datovou schránku zřídí a některé úkony tak budou vyřizovat pouze elektronicky, či nikoli. Vyřízením datové schránky se ovšem fyzická osoba zavazuje k tomu, aby pravidelně do schránky nahlížela a dokumenty si vyzvedávala.

Datové schránky se v České republice dočkaly svého vzniku v roce 2009 a často jsou označovány jako elektronické uložiště, které primárně slouží hlavně k pravidelnému doručování elektronické pošty a dokumentů. Doručování probíhá mezi dvěma stranami – na jedné straně stojí orgány veřejné moci a na straně druhé zase právnické a fyzické osoby. Pro fyzické osoby doposud v České republice nevznikla povinnost v souvislosti s vyřízením datové schránky – jde o svobodnou volbu každého.

Do datových schránek jsou zasílány datové zprávy, přičemž všechny musí být označeny konkrétní elektronickou značkou, tzv. e-razítkem. Každý, kdo si zřídí datovou schránku, má dvě možnosti výběru pokud jde o zprávu s tím, že do datové schránky byly odeslány informace. Jednak je možné nechat se upozornit SMS zprávou na mobilní telefon – v tomto případě jde o zpoplatněnou službu, nebo prostřednictvím emailu zcela zdarma.

Samostatnou věcí je přístup do datové schránky a způsob zabezpečení si vybírá samotný uživatel schránky. Skládá se z uživatelského jména, které je náhodně vygenerováno a do budoucna jej nelze měnit a hesla, které si uživatel sám zvolí, nikdy však nesmí být shodné s přihlašovacím jménem. Pokud je heslo několikrát při přihlašování chybně zadáno, systém se pro konkrétního uživatele zablokuje.

Vložil Datová schránka | Štítek , , , | Zanechat komentář