Platy a mzdy 2015

Archív

Měšec mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka je snadno dostupným internetový nástrojem, který je mimo jiné zcela zdarma dostupný i na internetových stránkách Měšec.

Mzdová kalkulačka je vám schopna s naprostou přesností vypočítat, jaká bude výše vaší čisté mzdy – samozřejmě jen v případě, že budete vědět, kolik je vaše přesná hrubá mzda.

Právě z hrubé mzdy je kalkulačka schopna spočítat mzdu čistou, která vám nakonec začátkem měsíce přistane na účtu za odvedenou práci pro zaměstnavatele.

Čistá mzda je platové ohodnocení, které se k zaměstnanci dostane po odečtení veškerých nákladů na pojištění a zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Pro správný výpočet čisté mzdy je nutné znát hlavně hrubou mzdu. Zbytek už si kalkulačka dosadí zcela sama – mluvíme teď o procentuálních sazbách týkající se poplatků za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Aby byl výpočet čisté mzdy naprosto přesný, je vhodné znát i druh smlouvy, kterou máte jako zaměstnanec se svým zaměstnavatelem uzavřenou – klasická pracovní smlouva na HPP, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Na škodu rozhodně není ani pracovní vztah, ke kterému se může vztahovat prohlášení k dani nebo stanovení vyměřovacího základu – pokud něco takového se zaměstnavatelem máte uzavřeno. Z hrubé mzdy se zároveň odpočítávají i slevy na nezaopatřené dítě – pokud takovou slevu můžete uplatnit, slevy jsou uplatňovány i pro držitele ZTP, studenty.

Díky mzdové kalkulačce se vám dostane jasného a přesného výsledku během několika minut poté, co zadáte veškeré podstatné parametry pro výpočet.

Vložil Datová schránka | Štítek , , | Zanechat komentář

Mzdová kalkulačka od 1. 1. 2015

Mzdová kalkulačka je vynikajícím nástrojem, s jehož pomocí je možné vypočítat vše týkající se mzdy či daní.

Mzdové kalkulačky si mezi lidmi našly velmi rychle své zasloužené místo a rozhodně se není čemu divit. Jsou rychlé, přehledné, a pokud jde o výsledek, tak i naprosto přesné.

Pokud jde o základní verzi online mzdové kalkulačky, primárně slouží k tomu, aby vypočítala čistou mzdu každého jednotlivce. K výpočtu přitom stačí znát jen několik drobností, které se přímo týkají vaší hrubé mzdy.

Vše ostatní si totiž kalkulačka čisté mzdy dosadí sama, včetně počtu procent týkajících se plateb za zdravotní a sociální pojištění nebo výši měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob

Pro výpočet čisté mzdy je nutné znát zejména přesnou částku, která je stanovena jako částka hrubé mzdy. Pokud máte nezaopatřené děti, je třeba zadat jejich počet. V neposlední řadě je třeba zadat, zda uplatňujete na svou osobu některé daňově odpočitatelné položky, jako například invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, úleva na studenta nebo úleva v případě, že jste držitelem průkazu ZTP.

V souvislosti se mzdovou kalkulačkou není nutné znát některé položky, jako jsou například částky v procentech týkající se zdravotního a sociálního pojištění nebo zálohy na dani z příjmu fyzických osob.

Kalkulačka velmi dobře jednotlivé položky ví, sama si je dosadí a na základě toho vám během několika vteřin představí jasný výsledek vaší čisté mzdy, která vám bude za odvedenou práci pro zaměstnavatele odvedena.

Vložil Čistá mzda | Štítek , , , | Zanechat komentář

Mzdový výměr vzor

Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat určité náležitosti, bez kterých se neobejde jak zaměstnavatel, tak ani zaměstnanec.

Z těch nejzákladnějších lze zmínit například druh práce a jeho přesné vymezení, den nástupu do práce a samozřejmě místo výkonu práce.

Zda bude ve smlouvě uvedeno, kolik zaměstnanec za odvedenou práci od zaměstnavatele ve finále dostane, není nutné ze zákona uvádět a záleží tak výhradně na zaměstnavateli, jak se v tomto případě rozhodne.

Pokud ovšem není ve smlouvě uvedeno, kolik má zaměstnanec za odvedenou práci dostat, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit mzdový výměr, ve kterém je přesně stanoveno, jak bude zaměstnanec odměněn a především, jakou částkou bude odměněn.

Více méně záleží na zaměstnanci, zda mzdový výměr podepíše či nikoli, ale pokud ne, musí počítat s tím, že do zaměstnání nenastoupí – někteří zaměstnavatelé na této skutečnosti trvají. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem vyhotoven, bez toho aniž by se dopředu se zaměstnancem dohodl. A jak dlouho po nástupu do zaměstnání je nutné mzdový výměr zaměstnanci vystavit? Doba pro vystavení je skutečně velmi krátká. Pro zaměstnavatele je povinností, aby nejpozději první den po nástupu do zaměstnání předal mzdový výměr zaměstnanci – zaměstnanec pochopitelně nemusí podepsat a tak nesouhlasí s odměnou, která je ve výměru stanovena.

Mzdový výměr musí obsahovat veškeré informace nejen o způsobu odměňování, místě výplaty ale i o jejím přesném termínu. Častým problémem mzdového výměru je, že údaje související s platovými podmínkami a odměňováním, může zaměstnavatel v budoucnu podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit, a to bez toho aniž by uvedl důvod – s ohledem na kolektivní smlouvy, minimální hodinovou mzdu apod.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2015

Čistá mzda je částka, která je ve skutečnosti zaměstnanci vyplacena za odvedenou práci po odečtení veškerých záloh na daň a pojištění – zdravotní a sociální. Čistou mzdu lze vypočítat z hrubé mzdy a přesně vám tak ukáže částku, která bude každý měsíc vyplacena.

V současné době se velmi dobře uplatňují online kalkulačky, které jsou snadno dostupné a navíc jsou každému k dispozici zcela zdarma. K výpočtu čisté mzdy s pomocí online kalkulačky je nutné zadat několik parametrů, které jsou pro správný výpočet naprosto nezbytné.

Jednak je to výše hrubé mzdy, následně pak označíte jedním kliknutím slevy na dani, které jako fyzická osoba máte možnost uplatnit a nakonec počet nezaopatřených dětí, pokud samozřejmě nějaké máte. Nemusíte se při tom všem obávat, že by kalkulačka při výpočtu udělala jakoukoli chybu nebo podala špatný výsledek. Ten je velmi přesný a veškeré slevy, odvody na dani nebo platby za sociální a zdravotní pojištění odečte s naprostou přesností.

Online kalkulačky jsou snadno dostupným nástrojem, jak vypočítat nejen čistou mzdu, ale i další položky týkající se mezd či daní z příjmu. V zásadě jsou využívány v mnoha ohledech a jejich největší výhodou je, že jsou velmi rychlé, přehledné a navíc co do výpočtu a finálního výsledku naprosto přesné.

V souvislosti s výpočtem mezd je vždy dobré znát veškerá daňová zvýhodnění, která jsou v rámci vaší osoby platná, a můžete si je odečíst.

Vložil Čistá mzda | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet hrubé mzdy 2015

Vypočítat hrubou mzdu není nic výrazně složitého. V dnešní době navíc není zapotřebí tužky a papíru, ale vše je možné spočítat během několika minut jen s pomocí online kalkulačky.

Online kalkulačka je snadno dostupný internetový nástroj, který umožní během několika minut spočítat cokoli, co vás právě ohledně mezd napadne.

Hrubá mzda je finanční částka, která náleží zaměstnanci za odvedenou práci a zároveň jde o částku před zdaněním a bez odečtení veškerých výloh na pojištění nebo jiného finančního plnění.

Složky hrubé mzdy jsou následující:

 • základní mzda za odvedenou práci
 • náhrady mzdy – svátek, dovolená, nemoc
 • příplatky a odměny
 • dávky nemocenského pojištění a další finanční plnění

Výpočet hrubé mzdy lze spočítat velmi snadno i bez použití online kalkulačky, ačkoli s její pomocí je to bezpochyby méně náročné. Pro výpočet je nutné vzít částku hrubé mzdy, z ní odečíst 4,5%, které jde na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění – zbytek odvádí zaměstnavatel. Následně je nutné odečíst zálohu na daň z příjmu, která činí 15% z hrubé mzdy a je hotovo. Výsledná částka je na světě. Online kalkulačky mají velkou výhodu v tom, že po zadání částky hrubé mzdy budou všechny položky automaticky odečteny a chcete-li se dobrat výsledku, nemusíte zdlouhavě počítat, kolik že je těch několik procent z hrubé mzdy. Některé kalkulačky jsou navíc o něco chytřejší a dokáží například spočítat, kolik je daňový bonus na dítě apod.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet průměrné hrubé mzdy

Průměrná mzda je často spojována s pojmem průměrný výdělek. Nutno však zmínit, že jde o dva naprosto rozdílné pojmy. Průměrná mzda totiž slouží primárně ke statistickém zjišťování a průzkumu. Průměrný výdělek je primárně určen pro zaměstnavatele, je určen pro pracovněprávní účely a zjišťuje si jej zaměstnavatel, aby se dozvěděl skutečný průměrný výdělek svého zaměstnavatele. Průměrný výdělek je podstatnou položkou, pokud jde o správný výpočet odstupného, náhrady mzdy nebo dokonce dovolené – průměrný výdělek je využíván i úřadem práce, například při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání.

Výpočet průměrného výdělku je možné vypočítat z hrubé mzdy nebo platu, který byl vyúčtován v konkrétním období. Ze zákona navíc platí, že průměrný výdělek nesmí být nižší, než je minimální mzda stanovená pro konkrétní kalendářní rok.

Velmi často se stává, že je třeba spočítat průměrný čistý výdělek, kdy je nutné, aby byly od hrubého průměrného výdělku odečteny následující položky:

 • záloha na daň z příjmů
 • pojistné zdravotního pojištění
 • pojistné sociálního pojištění
 • pojistné na důchodové spoření
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pro výpočet průměrného výdělku je nutné, aby byl zaměstnanec řádně zaměstnán a to minimálně po dobu tří měsíců, kdy řádně pracoval, dostával mzdu a třeba i čerpal dovolenou – není ovšem podmínkou.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v Evropě

Od roku 2015 platí zákon, který se primárně týká zvýšení minimální mzdy v České republice. Tak jako tak, i když se jedná o zvýšení, není ani zdaleka jisté, komu ve skutečnosti zvýšení pomůže. Pokud jde o celosvětové statistiky minimálních mezd, Česká republice se, pokud jde o Evropu, drží na jedné z posledních příček.

Pokud jde o podrobné informace týkající se průměrné mzdy, zejména pak v České republice, více informací lze najít ve článku Průměrná mzda v ČR 2015.

 

Úroveň

Země

Měsíční minimální mzda

Hodinová minimální mzda

1.

Lucembursko

52 828,- Kč

314, 40,- Kč

2.

Belgie

41 300,- Kč

245, 80,- Kč

3.

Nizozemsko

40 854,- Kč

243, 20,- Kč

4.

Irsko

40 201,- Kč

239, 30,- Kč

5.

Francie

39 748,- Kč

236, 60,- Kč

6.

Velká Británie

33 461,- Kč

199, 20,- Kč

7.

Slovinsko

21 702,- Kč

129, 20,- Kč

8.

Španělsko

20 703,- Kč

123, 20,- Kč

9.

Malta

19 744,- Kč

117, 50,- Kč

10.

Řecko

18 803,- Kč

111, 90,- Kč

11.

Portugalsko

15 560,- Kč

92, 60,- Kč

12.

Chorvatsko

11 140,- Kč

66, 30,- Kč

13.

Polsko

10 651,- Kč

63, 40,- Kč

14.

Estonsko

9 763,- Kč

58, 10,- Kč

15.

Slovensko

9 680,- Kč

57, 60,- Kč

16.

Maďarsko

9 467,- Kč

56, 30,- Kč

17.

Lotyšsko

8 800,- Kč

52, 40,- Kč

18.

Česká republika

8 500,- Kč

50, 60,- Kč

19.

Litva

7 965,- Kč

47, 40,- Kč

20.

Rumunsko

5 241,- Kč

31, 20,- Kč

21.

Bulharsko

4 781,- Kč

28, 50,- Kč

 

 

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v ČR 2015

Se začátkem roku 2015 vyšly v platnost i zcela nové změny týkající se některých zákonů. Změny se dotkly dokonce minimální mzdy, která byla zvýšena 9 200,- Kč.

Pokud jde o průměrnou mzdu, ta se pohybuje na 26 611,- Kč.

Pokud si potřebujete spočítat, kolik bude vaši čistá mzda po odečtení veškerých poplatků, včetně daně a pojištění, lze v takovém případě využít online kalkulaček, které jsou ideální prostředkem nejen, pokud jde o výpočet čisté mzdy, ale i hrubé nebo superhrubé mzdy.

Každý zaměstnanec musí ze svého platu, ze zákona, odvádět zdravotní a sociální pojištění a daň. Kalkulačka je během několika minut schopna vypočítat, o jak vysokou daň se jedná a kolik bude z každého platu odvedeno na jednotlivá pojištění. Zapomeňte proto na tužku, papír a kalkulačku, rovnou se podívejte na některou spolehlivou online kalkulačku, s jejíž pomocí budete znát přesný výsledek hned po zadání některých kritérií.

I když online kalkulačky usnadní práci, k čisté mzdě se lze dopočítat velmi snadno – stačí jen vědět, kolik se měsíčně z hrubé mzdy odvádí na pojištění a kolik na dani. Od superhrubé mzdy je tedy nutné odečíst šest a půl procenta, které se odvádí za sociální pojištění, čtyři a půl procenta, které se odvádí na zdravotním pojištění a nakonec patnáct procent, které se odvádí na dani z příjmu fyzických osob. Budete-li počítat, nezapomínejte, že položky v procentech se odečítají od superhrubé mzdy, která se zaokrouhluje na stokoruny a to směrem nahoru.

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňové přiznání za rok 2014

Opozdit se s podáním daňového přiznání se rozhodně nevyplácí.

Dvojnásobek to platí, pokud pro konkrétní osobu vzniká povinnost daňové přiznání podat v řádném a konkrétním termínu, tedy do konce března 2015 – do konce března 2015 je nutné podat daňové přiznání za rok předchozí, tedy za rok 2014.

Pouhé zapomenutí totiž může znamenat sankce a pokuty, které nejsou zrovna nízké a mohou dosahovat až několika set tisíc korun. Kromě pokuty jsou totiž za každý den z prodlení účtovány i penále a úroky.

Co ale dělat, pokud skutečně daňové přiznání neodevzdáte v termínu nebo na jeho odevzdání prostě a jen zapomenete? V takovém případě s penále a úroky počítejte v každém případě. Opozdilcům však nahrává zákon, který umožňuje dodatečně požádat konkrétní finanční úřad o prominutí penále – lze podat jen v případě, že neuhradíte vám předem vyměřenou daň. Žádost o prominutí penále musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději do tří měsíců od doručení platebního výměru. Nutno zmínit, že v případě odeslání žádosti jsou účtovány správní poplatky, konkrétně ve výši 1 000,- Kč.

Ne pro každého ale vzniká povinnost podat daňové přiznání. Nutnost v tomto případě vzniká v souvislosti se samostatně výdělečnými osobami, jejichž příjem přesáhl za rok 2014 15 tisíc korun.

Za zaměstnance podává v tomto případě přiznání zaměstnavatel – podávat daňové přiznání mohou i osoby pracující na dohodu o provedení práce, ale jen ty osoby, které nemají podepsánu daňovou úlevu u jednoho zaměstnavatele a ze svého příjmu odvádějí řádně daň z příjmu.

Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Srážková daň do daňového přiznání

Srážková daň je někdy uváděna i jako zvláštní sazba daně – ve výši 15%.

Tak zvané srážkové dani však podléhají jen některé příjmy a nespadají tak do celkového daňového základu. Tak zvané samostatné daňové základy se totiž daní každý zvlášť – položka po položce, a jsou opatřeny zvláštní sazbou daně.

Nutno hlavně zmínit, že daň odvádí ten, kdo konkrétní příjem poskytuje. Zvláštní sazbou daně jsou opatřeny hlavně následující, níže zmíněné, příjmy.

 

 • úroky z dluhopisů, směnek a dividendy
 • příjmy autorů za občasné i pravidelné příspěvky do časopisů, novin, televize, rozhlasu, ale jen v případě, že měsíčně nepřesáhly 7 000,- Kč
 • výnosy z vkladů na vkladních knížkách, výhry, úroky na vkladových účtech i na běžných účtech – sporožirové účty
 • peníze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu, který plyne z pojištění osob nebo pojistných smluv
 • mzdy od vedlejších zaměstnavatelů, ale jen v případě, že hrubá mzda nepřesáhne 5 000,- Kč/měsíc
 • příjmy pro fyzické osoby, které pochází z výher v loteriích
 • příjmy fyzických osob, které pochází z cen ve veřejných soutěžích nebo ze sportovních soutěží
 • podíly na ziscích, které plynou z členství v družstvu
 • podíly na likvidačních zůstatcích družstva nebo kapitálových společností
 • příjmy z jednorázových odškodnění nároků na náhradu ztráty příjmu
Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář