Platy a mzdy 2015

Měsíční archív: Srpen 2015

Měšec mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka je snadno dostupným internetový nástrojem, který je mimo jiné zcela zdarma dostupný i na internetových stránkách Měšec.

Mzdová kalkulačka je vám schopna s naprostou přesností vypočítat, jaká bude výše vaší čisté mzdy – samozřejmě jen v případě, že budete vědět, kolik je vaše přesná hrubá mzda.

Právě z hrubé mzdy je kalkulačka schopna spočítat mzdu čistou, která vám nakonec začátkem měsíce přistane na účtu za odvedenou práci pro zaměstnavatele.

Čistá mzda je platové ohodnocení, které se k zaměstnanci dostane po odečtení veškerých nákladů na pojištění a zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Pro správný výpočet čisté mzdy je nutné znát hlavně hrubou mzdu. Zbytek už si kalkulačka dosadí zcela sama – mluvíme teď o procentuálních sazbách týkající se poplatků za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Aby byl výpočet čisté mzdy naprosto přesný, je vhodné znát i druh smlouvy, kterou máte jako zaměstnanec se svým zaměstnavatelem uzavřenou – klasická pracovní smlouva na HPP, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Na škodu rozhodně není ani pracovní vztah, ke kterému se může vztahovat prohlášení k dani nebo stanovení vyměřovacího základu – pokud něco takového se zaměstnavatelem máte uzavřeno. Z hrubé mzdy se zároveň odpočítávají i slevy na nezaopatřené dítě – pokud takovou slevu můžete uplatnit, slevy jsou uplatňovány i pro držitele ZTP, studenty.

Díky mzdové kalkulačce se vám dostane jasného a přesného výsledku během několika minut poté, co zadáte veškeré podstatné parametry pro výpočet.

Vložil Datová schránka | Štítek , , | Zanechat komentář

Mzdová kalkulačka od 1. 1. 2015

Mzdová kalkulačka je vynikajícím nástrojem, s jehož pomocí je možné vypočítat vše týkající se mzdy či daní.

Mzdové kalkulačky si mezi lidmi našly velmi rychle své zasloužené místo a rozhodně se není čemu divit. Jsou rychlé, přehledné, a pokud jde o výsledek, tak i naprosto přesné.

Pokud jde o základní verzi online mzdové kalkulačky, primárně slouží k tomu, aby vypočítala čistou mzdu každého jednotlivce. K výpočtu přitom stačí znát jen několik drobností, které se přímo týkají vaší hrubé mzdy.

Vše ostatní si totiž kalkulačka čisté mzdy dosadí sama, včetně počtu procent týkajících se plateb za zdravotní a sociální pojištění nebo výši měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob

Pro výpočet čisté mzdy je nutné znát zejména přesnou částku, která je stanovena jako částka hrubé mzdy. Pokud máte nezaopatřené děti, je třeba zadat jejich počet. V neposlední řadě je třeba zadat, zda uplatňujete na svou osobu některé daňově odpočitatelné položky, jako například invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, úleva na studenta nebo úleva v případě, že jste držitelem průkazu ZTP.

V souvislosti se mzdovou kalkulačkou není nutné znát některé položky, jako jsou například částky v procentech týkající se zdravotního a sociálního pojištění nebo zálohy na dani z příjmu fyzických osob.

Kalkulačka velmi dobře jednotlivé položky ví, sama si je dosadí a na základě toho vám během několika vteřin představí jasný výsledek vaší čisté mzdy, která vám bude za odvedenou práci pro zaměstnavatele odvedena.

Vložil Čistá mzda | Štítek , , , | Zanechat komentář

Mzdový výměr vzor

Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat určité náležitosti, bez kterých se neobejde jak zaměstnavatel, tak ani zaměstnanec.

Z těch nejzákladnějších lze zmínit například druh práce a jeho přesné vymezení, den nástupu do práce a samozřejmě místo výkonu práce.

Zda bude ve smlouvě uvedeno, kolik zaměstnanec za odvedenou práci od zaměstnavatele ve finále dostane, není nutné ze zákona uvádět a záleží tak výhradně na zaměstnavateli, jak se v tomto případě rozhodne.

Pokud ovšem není ve smlouvě uvedeno, kolik má zaměstnanec za odvedenou práci dostat, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit mzdový výměr, ve kterém je přesně stanoveno, jak bude zaměstnanec odměněn a především, jakou částkou bude odměněn.

Více méně záleží na zaměstnanci, zda mzdový výměr podepíše či nikoli, ale pokud ne, musí počítat s tím, že do zaměstnání nenastoupí – někteří zaměstnavatelé na této skutečnosti trvají. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem vyhotoven, bez toho aniž by se dopředu se zaměstnancem dohodl. A jak dlouho po nástupu do zaměstnání je nutné mzdový výměr zaměstnanci vystavit? Doba pro vystavení je skutečně velmi krátká. Pro zaměstnavatele je povinností, aby nejpozději první den po nástupu do zaměstnání předal mzdový výměr zaměstnanci – zaměstnanec pochopitelně nemusí podepsat a tak nesouhlasí s odměnou, která je ve výměru stanovena.

Mzdový výměr musí obsahovat veškeré informace nejen o způsobu odměňování, místě výplaty ale i o jejím přesném termínu. Častým problémem mzdového výměru je, že údaje související s platovými podmínkami a odměňováním, může zaměstnavatel v budoucnu podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit, a to bez toho aniž by uvedl důvod – s ohledem na kolektivní smlouvy, minimální hodinovou mzdu apod.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář