Platy a mzdy 2015

Měsíční archív: Červenec 2015

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2015

Čistá mzda je částka, která je ve skutečnosti zaměstnanci vyplacena za odvedenou práci po odečtení veškerých záloh na daň a pojištění – zdravotní a sociální. Čistou mzdu lze vypočítat z hrubé mzdy a přesně vám tak ukáže částku, která bude každý měsíc vyplacena.

V současné době se velmi dobře uplatňují online kalkulačky, které jsou snadno dostupné a navíc jsou každému k dispozici zcela zdarma. K výpočtu čisté mzdy s pomocí online kalkulačky je nutné zadat několik parametrů, které jsou pro správný výpočet naprosto nezbytné.

Jednak je to výše hrubé mzdy, následně pak označíte jedním kliknutím slevy na dani, které jako fyzická osoba máte možnost uplatnit a nakonec počet nezaopatřených dětí, pokud samozřejmě nějaké máte. Nemusíte se při tom všem obávat, že by kalkulačka při výpočtu udělala jakoukoli chybu nebo podala špatný výsledek. Ten je velmi přesný a veškeré slevy, odvody na dani nebo platby za sociální a zdravotní pojištění odečte s naprostou přesností.

Online kalkulačky jsou snadno dostupným nástrojem, jak vypočítat nejen čistou mzdu, ale i další položky týkající se mezd či daní z příjmu. V zásadě jsou využívány v mnoha ohledech a jejich největší výhodou je, že jsou velmi rychlé, přehledné a navíc co do výpočtu a finálního výsledku naprosto přesné.

V souvislosti s výpočtem mezd je vždy dobré znát veškerá daňová zvýhodnění, která jsou v rámci vaší osoby platná, a můžete si je odečíst.

Vložil Čistá mzda | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet hrubé mzdy 2015

Vypočítat hrubou mzdu není nic výrazně složitého. V dnešní době navíc není zapotřebí tužky a papíru, ale vše je možné spočítat během několika minut jen s pomocí online kalkulačky.

Online kalkulačka je snadno dostupný internetový nástroj, který umožní během několika minut spočítat cokoli, co vás právě ohledně mezd napadne.

Hrubá mzda je finanční částka, která náleží zaměstnanci za odvedenou práci a zároveň jde o částku před zdaněním a bez odečtení veškerých výloh na pojištění nebo jiného finančního plnění.

Složky hrubé mzdy jsou následující:

 • základní mzda za odvedenou práci
 • náhrady mzdy – svátek, dovolená, nemoc
 • příplatky a odměny
 • dávky nemocenského pojištění a další finanční plnění

Výpočet hrubé mzdy lze spočítat velmi snadno i bez použití online kalkulačky, ačkoli s její pomocí je to bezpochyby méně náročné. Pro výpočet je nutné vzít částku hrubé mzdy, z ní odečíst 4,5%, které jde na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění – zbytek odvádí zaměstnavatel. Následně je nutné odečíst zálohu na daň z příjmu, která činí 15% z hrubé mzdy a je hotovo. Výsledná částka je na světě. Online kalkulačky mají velkou výhodu v tom, že po zadání částky hrubé mzdy budou všechny položky automaticky odečteny a chcete-li se dobrat výsledku, nemusíte zdlouhavě počítat, kolik že je těch několik procent z hrubé mzdy. Některé kalkulačky jsou navíc o něco chytřejší a dokáží například spočítat, kolik je daňový bonus na dítě apod.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpočet průměrné hrubé mzdy

Průměrná mzda je často spojována s pojmem průměrný výdělek. Nutno však zmínit, že jde o dva naprosto rozdílné pojmy. Průměrná mzda totiž slouží primárně ke statistickém zjišťování a průzkumu. Průměrný výdělek je primárně určen pro zaměstnavatele, je určen pro pracovněprávní účely a zjišťuje si jej zaměstnavatel, aby se dozvěděl skutečný průměrný výdělek svého zaměstnavatele. Průměrný výdělek je podstatnou položkou, pokud jde o správný výpočet odstupného, náhrady mzdy nebo dokonce dovolené – průměrný výdělek je využíván i úřadem práce, například při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání.

Výpočet průměrného výdělku je možné vypočítat z hrubé mzdy nebo platu, který byl vyúčtován v konkrétním období. Ze zákona navíc platí, že průměrný výdělek nesmí být nižší, než je minimální mzda stanovená pro konkrétní kalendářní rok.

Velmi často se stává, že je třeba spočítat průměrný čistý výdělek, kdy je nutné, aby byly od hrubého průměrného výdělku odečteny následující položky:

 • záloha na daň z příjmů
 • pojistné zdravotního pojištění
 • pojistné sociálního pojištění
 • pojistné na důchodové spoření
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pro výpočet průměrného výdělku je nutné, aby byl zaměstnanec řádně zaměstnán a to minimálně po dobu tří měsíců, kdy řádně pracoval, dostával mzdu a třeba i čerpal dovolenou – není ovšem podmínkou.

Vložil Mzdová kalkulačka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v Evropě

Od roku 2015 platí zákon, který se primárně týká zvýšení minimální mzdy v České republice. Tak jako tak, i když se jedná o zvýšení, není ani zdaleka jisté, komu ve skutečnosti zvýšení pomůže. Pokud jde o celosvětové statistiky minimálních mezd, Česká republice se, pokud jde o Evropu, drží na jedné z posledních příček.

Pokud jde o podrobné informace týkající se průměrné mzdy, zejména pak v České republice, více informací lze najít ve článku Průměrná mzda v ČR 2015.

 

Úroveň

Země

Měsíční minimální mzda

Hodinová minimální mzda

1.

Lucembursko

52 828,- Kč

314, 40,- Kč

2.

Belgie

41 300,- Kč

245, 80,- Kč

3.

Nizozemsko

40 854,- Kč

243, 20,- Kč

4.

Irsko

40 201,- Kč

239, 30,- Kč

5.

Francie

39 748,- Kč

236, 60,- Kč

6.

Velká Británie

33 461,- Kč

199, 20,- Kč

7.

Slovinsko

21 702,- Kč

129, 20,- Kč

8.

Španělsko

20 703,- Kč

123, 20,- Kč

9.

Malta

19 744,- Kč

117, 50,- Kč

10.

Řecko

18 803,- Kč

111, 90,- Kč

11.

Portugalsko

15 560,- Kč

92, 60,- Kč

12.

Chorvatsko

11 140,- Kč

66, 30,- Kč

13.

Polsko

10 651,- Kč

63, 40,- Kč

14.

Estonsko

9 763,- Kč

58, 10,- Kč

15.

Slovensko

9 680,- Kč

57, 60,- Kč

16.

Maďarsko

9 467,- Kč

56, 30,- Kč

17.

Lotyšsko

8 800,- Kč

52, 40,- Kč

18.

Česká republika

8 500,- Kč

50, 60,- Kč

19.

Litva

7 965,- Kč

47, 40,- Kč

20.

Rumunsko

5 241,- Kč

31, 20,- Kč

21.

Bulharsko

4 781,- Kč

28, 50,- Kč

 

 

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Průměrná mzda v ČR 2015

Se začátkem roku 2015 vyšly v platnost i zcela nové změny týkající se některých zákonů. Změny se dotkly dokonce minimální mzdy, která byla zvýšena 9 200,- Kč.

Pokud jde o průměrnou mzdu, ta se pohybuje na 26 611,- Kč.

Pokud si potřebujete spočítat, kolik bude vaši čistá mzda po odečtení veškerých poplatků, včetně daně a pojištění, lze v takovém případě využít online kalkulaček, které jsou ideální prostředkem nejen, pokud jde o výpočet čisté mzdy, ale i hrubé nebo superhrubé mzdy.

Každý zaměstnanec musí ze svého platu, ze zákona, odvádět zdravotní a sociální pojištění a daň. Kalkulačka je během několika minut schopna vypočítat, o jak vysokou daň se jedná a kolik bude z každého platu odvedeno na jednotlivá pojištění. Zapomeňte proto na tužku, papír a kalkulačku, rovnou se podívejte na některou spolehlivou online kalkulačku, s jejíž pomocí budete znát přesný výsledek hned po zadání některých kritérií.

I když online kalkulačky usnadní práci, k čisté mzdě se lze dopočítat velmi snadno – stačí jen vědět, kolik se měsíčně z hrubé mzdy odvádí na pojištění a kolik na dani. Od superhrubé mzdy je tedy nutné odečíst šest a půl procenta, které se odvádí za sociální pojištění, čtyři a půl procenta, které se odvádí na zdravotním pojištění a nakonec patnáct procent, které se odvádí na dani z příjmu fyzických osob. Budete-li počítat, nezapomínejte, že položky v procentech se odečítají od superhrubé mzdy, která se zaokrouhluje na stokoruny a to směrem nahoru.

Vložil Tabulky průměrné mzdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňové přiznání za rok 2014

Opozdit se s podáním daňového přiznání se rozhodně nevyplácí.

Dvojnásobek to platí, pokud pro konkrétní osobu vzniká povinnost daňové přiznání podat v řádném a konkrétním termínu, tedy do konce března 2015 – do konce března 2015 je nutné podat daňové přiznání za rok předchozí, tedy za rok 2014.

Pouhé zapomenutí totiž může znamenat sankce a pokuty, které nejsou zrovna nízké a mohou dosahovat až několika set tisíc korun. Kromě pokuty jsou totiž za každý den z prodlení účtovány i penále a úroky.

Co ale dělat, pokud skutečně daňové přiznání neodevzdáte v termínu nebo na jeho odevzdání prostě a jen zapomenete? V takovém případě s penále a úroky počítejte v každém případě. Opozdilcům však nahrává zákon, který umožňuje dodatečně požádat konkrétní finanční úřad o prominutí penále – lze podat jen v případě, že neuhradíte vám předem vyměřenou daň. Žádost o prominutí penále musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději do tří měsíců od doručení platebního výměru. Nutno zmínit, že v případě odeslání žádosti jsou účtovány správní poplatky, konkrétně ve výši 1 000,- Kč.

Ne pro každého ale vzniká povinnost podat daňové přiznání. Nutnost v tomto případě vzniká v souvislosti se samostatně výdělečnými osobami, jejichž příjem přesáhl za rok 2014 15 tisíc korun.

Za zaměstnance podává v tomto případě přiznání zaměstnavatel – podávat daňové přiznání mohou i osoby pracující na dohodu o provedení práce, ale jen ty osoby, které nemají podepsánu daňovou úlevu u jednoho zaměstnavatele a ze svého příjmu odvádějí řádně daň z příjmu.

Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Srážková daň do daňového přiznání

Srážková daň je někdy uváděna i jako zvláštní sazba daně – ve výši 15%.

Tak zvané srážkové dani však podléhají jen některé příjmy a nespadají tak do celkového daňového základu. Tak zvané samostatné daňové základy se totiž daní každý zvlášť – položka po položce, a jsou opatřeny zvláštní sazbou daně.

Nutno hlavně zmínit, že daň odvádí ten, kdo konkrétní příjem poskytuje. Zvláštní sazbou daně jsou opatřeny hlavně následující, níže zmíněné, příjmy.

 

 • úroky z dluhopisů, směnek a dividendy
 • příjmy autorů za občasné i pravidelné příspěvky do časopisů, novin, televize, rozhlasu, ale jen v případě, že měsíčně nepřesáhly 7 000,- Kč
 • výnosy z vkladů na vkladních knížkách, výhry, úroky na vkladových účtech i na běžných účtech – sporožirové účty
 • peníze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu, který plyne z pojištění osob nebo pojistných smluv
 • mzdy od vedlejších zaměstnavatelů, ale jen v případě, že hrubá mzda nepřesáhne 5 000,- Kč/měsíc
 • příjmy pro fyzické osoby, které pochází z výher v loteriích
 • příjmy fyzických osob, které pochází z cen ve veřejných soutěžích nebo ze sportovních soutěží
 • podíly na ziscích, které plynou z členství v družstvu
 • podíly na likvidačních zůstatcích družstva nebo kapitálových společností
 • příjmy z jednorázových odškodnění nároků na náhradu ztráty příjmu
Vložil Daňová přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypočítat daňové přiznání

Fyzické osoby, které budou v roce letošním i v letech dalších podávat daňové přiznání z příjmu fyzických osob, mají hned dvě možnosti, jak vypočítat základ daně z příjmu fyzických osob. Obecně nejjednodušším způsobem, jak si urychlit čas i počítání, jsou online kalkulačky, které jsou schopny během několika minut vypočítat částku. I v jejich případě je ale nutné, aby fyzická osoba dopředu znala jednotlivé částky, které jsou pro správný výpočet naprosto nezbytné. Jak si celou situaci ulehčit?

K čemu ale taková daňová kalkulačka přesně slouží a jakého výsledku se dočkáte?

Daňová kalkulačka vypočítává daň z příjmu fyzických osob, kterou budete muset s největší pravděpodobností za loňský rok zaplatit. Nezapomínejte, že pokud s platíte penzijní připojištění nebo dokonce splácíte pravidelně hypotéku, s pomocí daňové kalkulačky budete schopni vypočítat, o kolik se vám daňová povinnost za loňský rok razantně snižuje. Pro správné vyplnění je nutné znát zejména následující údaje: příjmy od všech dosavadních zaměstnavatelů a nezdanitelné části základu daně. Ke každému bodu se navíc vztahují položky, které je rovněž nutné vyplnit, zejména sem patří například dílčí základy daně z majetků, ostatních příjmů nebo ze závislé činnosti, uplatňovaná výše ztráty nebo úroky z úvěrů, pojištění a další částky, které souvisí s nezdanitelnými položkami.

Výjimkou rozhodně nejsou ani slevy na dani, které ovšem nemůže v současné době uplatnit rozhodně každý. Slevy na dani souvisí například se slevou na manželku/manžela, na dítě, studium, invaliditu všech tří stupňů apod.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypsat daňové přiznání

Daňové přiznání z příjmu fyzických osob je třeba vyplnit a odevzdat do 1. dubna a razantně se tak krátí čas všem, kdo tuto povinnost mají. Vyplnění správných formulářů je pořádný oříšek i pro ty, kdo daňové přiznání vyplňují každý rok a dodržet termín odevzdání rovněž není pro některé výrazně jednoduchou záležitostí. Ne každý ovšem nechává tuto činnost na poradcích a účetních, většina chce ušetřit nemalé peníze a do vyplnění se proto pouští sami.

Na první straně formuláře je nutné vyplnit některé základní údaje nejen o poplatníkovi, ale i finančním úřadu, ke kterému konkrétní poplatník přísluší – na základě trvalého bydliště.

Vše ale začíná na straně druhé, kde jsou konkrétní údaje o základu daně nebo ztrátách. Největším pomocníkem vám v tomto případě bude dokument, který si vyžádáte u svého zaměstnavatele – jen v případě, že za vás daňové přiznání nepodává sám zaměstnavatel, pak si s daňovým přiznáním nemusíte dělat žádné starosti. Jde o potvrzení o příjmech, kde každý zaměstnanec, který v minulém roce odvedl daň, uvidí nejen své příjmy, ale i odvody týkající se daně nebo zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétní údaje a čísla z potvrzení o příjmech je pak třeba přesně uvádět i do daňového přiznání.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nezískávají jen ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na hlavní či vedlejší pracovní poměr, ale dokonce i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce a zaměstnavatel za ně odvádí daň – nemají úlevu na dani, kterou je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Datové schránky

Podle posledních průzkumů je Česká republika jediným státem, kde je používání datových schránek povinností, ale jen pokud mluvíme o právnických osobách. V České republice je volbou každé fyzické osoby, zda si datovou schránku zřídí a některé úkony tak budou vyřizovat pouze elektronicky, či nikoli. Vyřízením datové schránky se ovšem fyzická osoba zavazuje k tomu, aby pravidelně do schránky nahlížela a dokumenty si vyzvedávala.

Datové schránky se v České republice dočkaly svého vzniku v roce 2009 a často jsou označovány jako elektronické uložiště, které primárně slouží hlavně k pravidelnému doručování elektronické pošty a dokumentů. Doručování probíhá mezi dvěma stranami – na jedné straně stojí orgány veřejné moci a na straně druhé zase právnické a fyzické osoby. Pro fyzické osoby doposud v České republice nevznikla povinnost v souvislosti s vyřízením datové schránky – jde o svobodnou volbu každého.

Do datových schránek jsou zasílány datové zprávy, přičemž všechny musí být označeny konkrétní elektronickou značkou, tzv. e-razítkem. Každý, kdo si zřídí datovou schránku, má dvě možnosti výběru pokud jde o zprávu s tím, že do datové schránky byly odeslány informace. Jednak je možné nechat se upozornit SMS zprávou na mobilní telefon – v tomto případě jde o zpoplatněnou službu, nebo prostřednictvím emailu zcela zdarma.

Samostatnou věcí je přístup do datové schránky a způsob zabezpečení si vybírá samotný uživatel schránky. Skládá se z uživatelského jména, které je náhodně vygenerováno a do budoucna jej nelze měnit a hesla, které si uživatel sám zvolí, nikdy však nesmí být shodné s přihlašovacím jménem. Pokud je heslo několikrát při přihlašování chybně zadáno, systém se pro konkrétního uživatele zablokuje.

Vložil Datová schránka | Štítek , , , | Zanechat komentář